Hír « Vissza a listához

Az az ember vagy, amilyen nyelven beszélsz

2016. 02. 04.

Februári ülésén az EP Kisebbségügyi Munkacsoportja Navracsics Tibort, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagját fogadta. Gál Kinga, a Munkacsoport néppárti társelnöke legfontosabb problémaként a politikai akarat hiányát hangsúlyozta mind a Bizottság, mind a tagállamok részéről, amikor a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelméről van szó.

Gál Kinga néppárti képviselő, az EP Kisebbségi Munkacsoportjának társelnöke nyitotta meg a Munkacsoport februári ülését Strasbourgban. Bevezetőjében hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy Navracsics Tibor uniós biztos nyitott és együttműködésre kész a hagyományos nemzeti kisebbségek helyzetét illetően: "Éppen az ő portfóliója – az oktatás, a kultúra – az a terület, ahol együttműködéssel, konkrét programokkal, mint például az Erasmus+, előrelépéseket lehet elérni, még akkor is, ha a kisebbségi kérdések felvetésére a Bizottság amúgy nem hajlandó jogalap hiányában. Az oktatás, a média épp azok a területek, amelyek a legfontosabbak a kisebbségi közösségek, nyelvek fennmaradásához, fejlődéséhez".
 
Navracsics Tibor bevezetőjében kiemelte, hogy az Erasmus+ program hat kiemelt célja között van a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és a kulturális érzékenység támogatása. Az új technológiák sokféle eszközöket biztosítanak rögzítésre, elemzésre, fordításra, a nyelvek széles körű használatára. Példaként említette, hogy a Google elindított egy olyan kezdeményezést, amely a veszélyeztetett nyelveket célozza meg. A Biztos hangsúlyozta: ezeket az eszközöket felhasználva javulhat a kommunikáció a különböző európai közösségek között.
 
A  vita során felmerültek a kisebbségi közösségeket és a helyi és regionális nyelveket érintő problémák, mint hogy tud-e a most alakulóban levő egységes digitális piac megoldásokat kínálni a kisebbségek számára, hogy anyanyelvükön férjenek hozzá a televíziós közvetítésekhez, de ugyanez igaz az internethasználatra és fordítások terén is. Lehet-e kötelezni tagállamokat, hogy kisebbségi közösségek iskolái esetében eltekintsenek a kötelező minimális osztálylétszámtól és törvényi szinten garantálják finanszírozásukat?  Felmerült annak igénye, hogy a Bizottság ösztönözze kisebbségi médiafelületek létrejöttét, a kihalófélben lévő nyelvek újraélesztését oly módon, hogy azt a fiatalok magukénak érezzék.
 
Navracsics Tibor szerint a kisebbségi jogok alapvető jogok, az anyanyelv pedig az identitás szerves része, ezért az anyanyelvi oktatás, a kisebbségi nyelvű média biztosítása elengedhetetlen ezen közösségek számára. Nemzetközi együttműködésekkel pályázni lehet létező uniós finanszírozási programokra, melyek a nyelvi és kulturális sokszínűséget támogatják, érdemes összefogni a kisebbségi közösségeknek, hogy nagyobb eséllyel pályázzanak egy-egy konkrét programra. Ugyanakkor elmondta: a Bizottságnak csak közösségi jog alkalmazása esetén van mandátuma egy-egy konkrét helyzetet megvizsgálni. Biztosította a jelenlevőket arról, hogy ő nyitott és érzékeny a felvetett problémákra, éppen ezért informális tárgyalásaiban mindig odafigyel ezen kérdések felvetésére.
 
Gál Kinga fideszes képviselő örömét fejezte ki, hogy a Biztos az EP Kisebbségügyi Munkacsoportját kiemelt stratégiai partnernek nevezte e kérdések napirenden tartásában, a problémák  és a megoldásokhoz vezető eszközök felvetésében, a jó modellek és tapasztalat megosztásában. Ez hosszú távon a nemzeti és nyelvi közösségek helyzetének javulásához vezethet. Ugyanakkor, reflektálva a vitára, illetve a jogi alap hiányára az uniós kisebbségvédelem területén, Gál Kinga elmondta: "Más, hasonlóan szigorúan tagállami hatáskörbe tartozó kérdések esetén, az Európai Bizottság mégsem szégyenlős keményen beavatkozni. Úgy gondolom, hogy ez a sokat emlegetett kettős mérce bizonyítéka. Nem látom a politikai akaratot sem a Bizottságnál, sem számos tagállamnál, hogy a nemzeti közösségek, kisebbségi nyelvek problémáit, védelmét, fejlesztését 21. századi módon kezeljék. Ahogy az a mai vitában is elhangzott, amúgy helyes módon, nem sajnálnak időt és pénzt fordítani a biodiverzitás megőrzésére, eközben viszont hagynak több ezer éves nyelveket kihalni. Pedig mindnyájan tudjuk, hogy az az ember vagy, amilyen nyelven beszélsz".